Lisense IT B.V. | Privacy Statement
16669
page-template-default,page,page-id-16669,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Privacy Statement

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Lisense IT verwerkt geen persoonsgegevens anders dan enkel zakelijke contactgegevens in de vorm van adres, naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 1. Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

 In het kader van de uitvoering van de dienstverlening zijn de bovengenoemde zakelijke persoonsgegevens essentieel.

 1. Hoe lang bewaart Lisense IT mijn persoonsgegevens?

Lisense IT bewaart uw gegevens zolang dit redelijkerwijs gevergd kan worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en eventuele vervolgopdrachten. Indien er geen sprake is van een overeenkomst zullen de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk met een maximum van een jaar.

 1. Waarom deelt Lisense IT mijn persoonsgegevens met derden?

In het kader van het uitvoeren van haar diensten kan het voorkomen dat Lisense IT de persoonsgegevens met derden deelt. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

 • Wanneer het delen van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor het toewerken naar – of in de uitvoering van een overeenkomst. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan een derde in het buitenland.
 • Een aantal verwerkingen is door Lisense IT uitbesteed aan bewerkers zoals ICT- en softwareleveranciers. Deze bewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens in de systemen van Lisense IT.
 • Wanneer het delen van persoonsgegevens voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
 1. Hoe beveiligt Lisense IT mijn persoonsgegevens?

Lisense IT neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus en neemt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving passende maatregelen om te voorkomen dat er ongeautoriseerd gebruik/misbruik kan worden gemaakt van deze persoonsgegevens.

 1. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens beheren?

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. U kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@lisense-it.nl onder vermelding van “Verzoek persoonlijke gegevens”. Los van voorgaande heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Lisense IT, gevestigd te Beverwijk (1948 NM) aan de Parallelweg 2, is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. U kunt Lisense IT bereiken via 023-711 2222 en via info@lisense-it.nl.

 1. Wijzingen van de privacyverklaring

Lisense IT heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Om op de hoogte te blijven van de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan is het raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

Cookies:

Lisense IT verzamelt geen cookies. Mocht Lisense IT wel overgaan tot het verzamelen van cookies voor statistieksystemen, zoals Google Analytics, dan zullen deze cookies niet worden doorgeven aan derden.